ה-שירץ וואָמען

דער בעסטער "סורוויוועד קאָראָנאַ" ה-שירץ פֿאַר וואָמען!